• 23 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۶/۱۲
  عطا دوستان حتمن با صدای هادی پاکزاد هم بشنوید و سبکا رو داشته باشید D:
  ۱۳۹۷/۶/۱
  ناشناس عالیه عالی
  ۱۳۹۷/۶/۱۶
  اا عالی
  ۱۳۹۷/۶/۱۷
  محمود خوبه دیگه
  ۱۳۹۷/۱۱/۴
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۸/۲/۱۱
  ناصر عاشقانه
  ۱۳۹۸/۴/۳
  م عالی
  ۱۳۹۸/۵/۲۵
  Amirsam عالی بود
  ۱۳۹۸/۵/۲۶
  خوب خوب
  ۱۳۹۸/۵/۳۱
  Amirsam آهنگ خوبیه
  ۱۳۹۸/۷/۱۲
  هومن معینی خیلی عالی
  ۱۳۹۸/۹/۹
  زهرا خیلی عالی و دلنشین
  ۱۳۹۸/۹/۱۴
  داود عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۲
  حمیدرضا عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۷
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱۲/۳
  بهرام یاری عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۲/۱۱
  علی بی نظیر
  ۱۳۹۹/۳/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱۰
  جعفر عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۳
  هانا عالی
  ۱۴۰۰/۱/۱۰
  افشین عالی
  بی مثال