• 14 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۳/۲۶
  درسا عالی.
  بسیار ممنون از گذاشتن کارهای استاد محمدرضا شجریان
  ۱۳۹۶/۴/۱۳
  تابش عالی .خدا سلامتی و طول عمر به استاد بده.
  ۱۳۹۶/۷/۲۰
  اوا عالی
  ۱۳۹۷/۷/۸
  مهرداد آهاری لسیار عالی
  ۱۳۹۷/۹/۹
  الیار Aaali
  ۱۳۹۷/۱۰/۶
  ماهور عالی دست شما دردنکنه مانا باشید
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۲/۲۶
  سارا عالی
  ۱۳۹۸/۳/۷
  ناشناس بسیارعالی است
  ۱۳۹۹/۳/۲۲
  ت عالی
  ۱۳۹۹/۵/۳
  تبسم بسیااار زیباا
  ۱۳۹۹/۶/۲
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۶/۴
  علی عالی
  ۱۴۰۰/۲/۲۰
  پارسا عااااااااااااااااااالی