• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۹/۲
  نیما پارسا عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲
  hadimahboubi عالی
  ۱۳۹۹/۴/۱۰
  محمد خدری من فقط باید گوش بدم و لذت ببرم.
  ۱۳۹۹/۷/۲۲
  ب خوب