• 53 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۵/۱۱
  مهدی بسیار بسیار تصنیف زیبا و به یاد ماندنیست
  ۱۳۹۷/۷/۲۵
  حسین عالیه
  ۱۳۹۷/۹/۱۸
  محمد دیبا فوق العاده
  ۱۳۹۷/۹/۲۶
  مصی عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
  محمد عالیه،محشره
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
  امین عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
  منصورتمجیدی عالی
  ۱۳۹۸/۱/۲۶
  حمید بی نظیر
  ۱۳۹۸/۱/۳۰
  حکمت عالی
  ۱۳۹۸/۲/۵
  رضا عالیه
  ۱۳۹۸/۲/۱۲
  عباسی عالی
  ۱۳۹۸/۲/۲۴
  mehdi بسیار عالی
  ۱۳۹۸/۲/۲۵
  اصغر طالبی عالی
  ۱۳۹۸/۲/۲۵
  اسد بسیار زیبا...
  ۱۳۹۸/۳/۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۳/۳
  ناشناس بیست
  ۱۳۹۸/۶/۳۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۷/۵
  محمد علی ظهوری زنگنه شاهکاره
  ۱۳۹۸/۷/۷
  محسن عاااااااااااااالی
  ۱۳۹۸/۷/۲۱
  محسن خیلی خوب
  ۱۳۹۸/۹/۱۳
  کامبیز فضای بسیار عجیب و با این حال بسیار دلنشین دارد
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
  حسین خاطر ساز و خاطر انگیز
  ۱۳۹۸/۱۱/۹
  پریسا عالیست
  ۱۳۹۸/۱۱/۹
  ناشناس خووووووب
  ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲
  ایمان دلفانی فوق العاده
  ۱۳۹۸/۱۲/۵
  ناشناس عااالیه
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
  مجتبی عالی
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۷
  علی خیلی خوب بود
  ۱۳۹۹/۳/۱۴
  مسعود انصاری صدای ملکوتی و زیبا
  انسان رو از دنیای مادی بیرون میکشه و به اصل و ذات ملکوتی خودش میرسونه
  ۱۳۹۹/۴/۴
  م عالی
  ۱۳۹۹/۴/۷
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۷/۱
  هدیه عبدالحمیدی تنشون سلامت باد
  ۱۳۹۹/۷/۱۹
  رسول عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۵
  ماندانا فوق العاده. ماورایی. عالی عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۶
  اا عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۶
  احمد عاااالیه
  ۱۳۹۹/۸/۱
  جهانگیر خیلی زیبا
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  کاوه عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  کاوه بی نظیر
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲
  پروانه عااااالی حس ناب
  ۱۳۹۹/۱۰/۳
  ناشناس واقعا بی نظیر
  ۱۳۹۹/۱۰/۶
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
  Meti خوب
  ۱۳۹۹/۱۱/۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
  عالی عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۰
  صادق خیراندیش عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۲
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۶/۱۲
  پیمان بی نظیر و خاطره انگیز
  ۱۴۰۰/۸/۱۴
  سیروس عالی
  ۱۴۰۱/۳/۷
  احمد بی تکرار