• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
  سید حسن عابدینی خوب
  ۱۳۹۹/۹/۱۷
  D خوبه
  ۱۳۹۹/۹/۲۰
  سالار عالی