• 107 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۴/۱۰/۴
  جلال فوق العاده زیباست نمره شما 2000 از 20
  ۱۳۹۸/۲/۸
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۲/۹
  ناشناس عاای
  ۱۳۹۸/۳/۲
  ممد عالی
  ۱۳۹۸/۵/۲۳
  حمیده عالیه
  ۱۳۹۸/۵/۲۸
  جواد بسسسسیار دلنشین
  ۱۳۹۸/۶/۳
  ناشناس خوب است
  ۱۳۹۸/۶/۳
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۷/۵
  علی اصغر عالیه
  ۱۳۹۸/۷/۷
  اردل عالی
  ۱۳۹۸/۷/۲۲
  همایون ظفرپور بسیار زیبا و دلنشین
  ۱۳۹۸/۷/۲۹
  ناشناس سپاس
  ۱۳۹۸/۹/۹
  اسماعیل عالی
  ۱۳۹۸/۹/۱۸
  مرضیه بسیار شنیدنی!
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
  عبداللهی عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۴
  فرزاد عالییییی
  ۱۳۹۸/۱۱/۷
  سالار فکرت خوب
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
  رویا عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
  جمال وفایی عالی
  ۱۳۹۹/۱/۷
  اله خوبه
  ۱۳۹۹/۲/۲۲
  فرشید درود بر استاد بزرگ اواز ایران
  ۱۳۹۹/۳/۸
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲
  سید عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲
  مائده تقوایی صدای استاد شجریان و غزلِ لسان الغیب منو مست میکنه
  ممنون از شما
  ۱۳۹۹/۴/۱۰
  ناشناس عالییییییییییی
  ۱۳۹۹/۴/۱۳
  رسول وکیلی عالیییی،نازنفست استاد
  ۱۳۹۹/۴/۲۲
  حمید عالی بود
  ۱۳۹۹/۴/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۶
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱۴
  امیرعلی عالی
  ۱۳۹۹/۶/۳
  ناشناس خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۶/۲۴
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۶/۲۵
  ناشناس عالی عشقه شجریان
  ۱۳۹۹/۷/۵
  حسین عالی فوق لعاده
  ۱۳۹۹/۷/۸
  مجید عالی
  ۱۳۹۹/۷/۸
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۳
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۸
  فری عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۸
  امیر حسن عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۶
  آنی عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۸
  ابرام عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲
  ع بسار عالی
  ۱۳۹۹/۸/۹
  حامد خیلی خیلی خوب
  ۱۳۹۹/۸/۱۰
  امیر خوب
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  Hossein عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  ناشناس روح استاد شاد
  ۱۳۹۹/۸/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۳۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۷
  Good Good
  ۱۳۹۹/۹/۱۵
  رضا عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۹
  Mohamadi بسیار زیبا ودلنشین
  ۱۳۹۹/۹/۲۷
  امیر خوب
  ۱۳۹۹/۱۰/۶
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
  ناشناس عالیست
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
  ناشناس درجه یک
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
  رضا خوب
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
  اصغر جلیلیان عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
  ناشناس فوق العادههه
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
  زهره عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  رحمانی صدای ملکوتی استاد بی نظیره
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۶
  عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۵
  مهرداد عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
  ساسان عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
  محمود صادقیان توپ
  ۱۴۰۰/۱/۱۲
  لیلا عالی بود
  ۱۴۰۰/۱/۲۸
  ابوذر بسیار زیبا
  ۱۴۰۰/۱/۲۸
  سارا عالی
  ۱۴۰۰/۲/۵
  امیرحسین بسیار بسیار عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۰
  محسن عالی بود
  ۱۴۰۰/۲/۱۳
  علی عالی
  ۱۴۰۰/۲/۲۰
  ه خوب
  ۱۴۰۰/۲/۲۹
  جواد مرادی خیلی خوب
  ۱۴۰۰/۳/۵
  Omiddadgar عالییی
  ۱۴۰۰/۳/۷
  م عالی
  ۱۴۰۰/۳/۲۴
  ناشناس عالی بود.روحش شاد یادش گرامی باد
  ۱۴۰۰/۳/۲۵
  علی عالی
  ۱۴۰۰/۴/۱
  علی عالی
  ۱۴۰۰/۴/۳۱
  ناشناس بسیار بسیار عالی
  ۱۴۰۰/۴/۳۱
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۰/۵/۱
  منوچهر بهرامی عالی و معنوی
  ۱۴۰۰/۵/۹
  Rasol بینظیر
  ۱۴۰۰/۵/۱۳
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۵/۱۳
  بهرام بسیار عالی
  ۱۴۰۰/۵/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۶/۱
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۶/۵
  ناشناس روحشون شاد...
  ۱۴۰۰/۶/۵
  علی عالی
  ۱۴۰۰/۶/۶
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۶/۲۱
  رضا خوب
  ۱۴۰۰/۶/۲۴
  حمید عالی
  ۱۴۰۰/۷/۱۶
  عباس عالی
  ۱۴۰۰/۸/۱۲
  رضا عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۵
  سیدمحمدرضا عالی فوق العاده زیبا
  ۱۴۰۰/۱۱/۸
  محسن محمدی عالی
  ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۱۱/۲۹
  مایا دلنشین
  ۱۴۰۱/۱/۲
  عباس خیلی عالی
  ۱۴۰۱/۱/۸
  محمد عالی
  ۱۴۰۱/۱/۱۵
  احمد بسیار عالی
  ۱۴۰۱/۱/۲۳
  حدیثه عالی
  ۱۴۰۱/۳/۹
  رامین عالی
  ۱۴۰۱/۳/۱۱
  ناشناس خوبه
  ۱۴۰۱/۵/۲۴
  امیر بسیار عالی
  ۱۴۰۱/۶/۱۸
  محمد خوب