• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۴/۲/۳۰
    هستی عالی بود مثه همیشه
    ۱۳۹۵/۷/۱
    امیر عالی بود