• 1 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۸/۵/۲۲
    سحر نفس منی ایول داداش گلم ناز نفست وقتی آهنگهای شما رو گوش میدم خیلی یاد مهدی احمدوند عزیز دلم میفتم شماها ب آدم زندگی دوباره میدین فدای نفسهاتون