• 26 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۴/۴/۲۲
  n1414 ممنون عالی بود کاشکی فیلمارم می گذاشتید
  ۱۳۹۵/۲/۱۸
  رها عای بود عاشقشم مرسی داش محسن
  ۱۳۹۶/۵/۳۰
  ناشناس اگر در تمام دنیا قرار باشه یک آهنگ باشه آنگ اومید بده از محسن نازدانه را ترجع میدهم عاشق صداتم محسنم
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
  Masih ایول عالیه دوست دارم
  ۱۳۹۶/۱۰/۲۱
  حسن میربیگی تاحالا‌فکرشوکردی‌چه‌خوب‌میشه‌برگردی
  ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
  بنیامین عاشقتم
  ۱۳۹۷/۵/۱۵
  Sahar عالیه خیلی خوب بود منویاد دوران بچگی میندازه
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
  محسن عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۷
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱/۲
  ارش روش اهنگ نىس عالی...
  ۱۳۹۸/۱/۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱/۸
  علی عالیی
  ۱۳۹۸/۱/۹
  امیر عالی
  ۱۳۹۸/۱/۱۶
  علی عالی هست
  ۱۳۹۸/۶/۲۲
  امید لایک...
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  پیمان ترکاشوند بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۳/۲
  ناشناس عالییییییی یادش به خیر اون زمان
  ۱۳۹۹/۵/۲۲
  ناشناس عاولی
  ۱۳۹۹/۶/۱۱
  حسین اهنگش عالیه
  ۱۳۹۹/۹/۱۶
  فاطمه خوبه
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
  جمشید خوبه
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
  زهره بسیار عالی من که این آهگ را خیلی دوست دارم
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
  زهره آهنگ امید بده خیلی عالی است من این آهنگ را خیلی دوست دارم
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
  زهرا خیلی قشنگه