• 11 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
  پری عالی
  ۱۳۹۶/۵/۲۳
  خسته دل خیلی اهنگ خوبیه
  ۱۳۹۸/۴/۳۱
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۵/۱۳
  ناشناس عالبه ارامش میده
  ۱۳۹۸/۶/۱۳
  پ گود
  ۱۳۹۹/۹/۲۶
  مهدی Aliii
  ۱۳۹۹/۹/۲۹
  اسی عالی
  ۱۴۰۰/۱/۱۴
  علی عالی
  ۱۴۰۰/۳/۲
  ق عالی
  ۱۴۰۰/۳/۳۰
  ناشناس Ok
  ۱۴۰۰/۴/۱۱
  ناشناس عالی