• 103 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۳/۲۵
  soltan daryush0 ayiye
  ۱۳۹۵/۶/۲۶
  سجادشهسواری، این اهنگ بسیارعالیه
  ۱۳۹۷/۱/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۲/۲
  حسین این اهنگ کاملااحساسی وعالی بود
  ۱۳۹۷/۵/۲۲
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۷/۶/۳
  بهنام بسیار عالی
  ۱۳۹۷/۷/۱۶
  خوب خوب
  ۱۳۹۷/۷/۱۶
  محمد عالی
  ۱۳۹۷/۷/۳۰
  صولت خوب عالی
  ۱۳۹۷/۸/۱۱
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۸/۱۱
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۸/۱۷
  فرید خوب
  ۱۳۹۷/۸/۲۴
  محمد جواد عالیه
  ۱۳۹۷/۹/۱۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۹/۱۸
  مهتاب دریانورد عااااااااالللللللی
  ۱۳۹۷/۹/۲۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱
  رضا عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۵
  اسی ناروی بسیارعالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۶
  Mohammad عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۸
  ناشناس عالی‌بود


  ۱۳۹۷/۱۰/۸
  ناشناس خیلی‌بوبه‌عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۸
  sami like
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
  دخترک تنها سلام عالی بود
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
  زهرا عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
  احمد رضا خلیلی خیلی خیلی خوب
  ۱۳۹۷/۱۱/۲
  Faranak عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
  علی عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
  ناشناس هالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
  متین عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۲
  Mohadeseh Ali
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
  آرمین زیبا پر احساس
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
  بهادران عالی
  ۱۳۹۸/۱/۱
  میت عالی
  ۱۳۹۸/۱/۱۳
  یحیی عالی
  ۱۳۹۸/۱/۲۱
  زین العابدین جوانی Nice
  ۱۳۹۸/۱/۲۲
  حسین عالی
  ۱۳۹۸/۲/۸
  Hamed Very good
  ۱۳۹۸/۲/۱۱
  مهدی عالی
  ۱۳۹۸/۲/۲۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۲/۲۱
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۳/۲
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۳/۱۱
  فرشته عااالیه
  ۱۳۹۸/۳/۱۵
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۳/۱۹
  نغمه عالی
  ۱۳۹۸/۳/۲۰
  جواد عالی
  ۱۳۹۸/۳/۲۲
  Sahel Perfect
  ۱۳۹۸/۳/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۳/۲۴
  سعید عالی
  ۱۳۹۸/۳/۲۴
  کوروش عالیییییه
  ۱۳۹۸/۳/۲۶
  حامد عوالی
  ۱۳۹۸/۳/۲۷
  اسماعیل واقعا عالی بوده
  ۱۳۹۸/۳/۲۹
  پری عالی
  ۱۳۹۸/۴/۱
  ابراهیم خیلی عالی
  ۱۳۹۸/۴/۱
  Reyhane عالی
  ۱۳۹۸/۴/۴
  مهدی خیلی خوبه
  ۱۳۹۸/۴/۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۴/۱۱
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۸/۴/۱۲
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۴/۱۵
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۴/۱۶
  زهرا عالی
  ۱۳۹۸/۴/۱۷
  غزاله اوکی
  ۱۳۹۸/۴/۱۷
  ناشناس خوبع
  ۱۳۹۸/۴/۲۰
  مجتبی عالی داش
  ۱۳۹۸/۴/۲۳
  رامین عالی بود
  ۱۳۹۸/۴/۲۷
  م.د عالی
  ۱۳۹۸/۵/۸
  محمد عالیییییی
  ۱۳۹۸/۵/۱۵
  دانیال عالی
  ۱۳۹۸/۶/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۶/۱۴
  علی خوب عالیه
  ۱۳۹۸/۶/۲۷
  ناشناس خوب بود
  ۱۳۹۸/۷/۹
  دانیال عال
  ۱۳۹۸/۸/۵
  صابر عالی
  ۱۳۹۸/۹/۱۰
  مهرداد بسیار عالی و احساسی
  ۱۳۹۸/۹/۱۶
  ساسان غم خوبه عالی اهنگ مجید یحیایی احساسی هاش حرف ندارن
  ۱۳۹۸/۹/۲۲
  زهرا از مشهد طرفدار همیشگیت ،خیلی عالی همیشه زنده وموفق باشی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
  Sina عالییییی
  ۱۳۹۹/۱/۱۳
  ناشناس خیلی عاشقشم
  ۱۳۹۹/۱/۲۷
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۲/۸
  حسين عالى
  ۱۳۹۹/۲/۲۸
  مجمد عالی
  ۱۳۹۹/۳/۶
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۳/۳۱
  ناشناس بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲
  عالی عالی
  ۱۳۹۹/۴/۱۸
  فاطی عالی
  ۱۳۹۹/۵/۸
  علیه خوب
  ۱۳۹۹/۵/۲۳
  افسانه عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۸
  حسین عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۵
  محسن عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱
  Maryam عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۴
  عمادرضا عالیه
  ۱۳۹۹/۹/۱۹
  دار بی س عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۹
  محمد رضا شفیعی عالییییییی
  ۱۳۹۹/۹/۲۰
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
  خوب خوب
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۶
  امیتا عالیی
  ۱۴۰۰/۳/۹
  مهدی عالی
  ۱۴۰۰/۶/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۱/۱/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۱/۲/۲۰
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۱/۲/۲۷
  اینان عالیه داداش