• 50 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۷/۱۵
  helya vayyyyy
  sedash delamo milarzooooone
  ۱۳۹۷/۵/۶
  حسین عااااااالللللللیییییییی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۳
  حمیدرضا عالی
  ۱۳۹۸/۸/۲۲
  فرشته عالی عالی عالی
  ۱۳۹۸/۸/۲۲
  فرشته عالی عالی عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۳
  لیلا عالی ی ی ی
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
  قزنفر خوب بید
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
  علی خوبه
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
  ناشناس عااالیه
  ۱۳۹۸/۱۲/۲
  ناشناس مجیدیحیایی همیشه بهترین بوده و هست
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۴
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۳/۲
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۳/۴
  نازی آخر احساسات ای ول
  ۱۳۹۹/۳/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۴/۱۵
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۴/۲۱
  معین عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۳
  علیرضا عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱۷
  محمد رضا عالیه
  ۱۳۹۹/۶/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۷
  ناشناس عالی بودن مرسی
  ۱۳۹۹/۸/۱۰
  ناشناس افسوس
  ۱۳۹۹/۸/۱۶
  خوب عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۶
  شکوفه عالیه
  ۱۳۹۹/۹/۱۸
  جعفر عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۴
  سجاد عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
  امید خوب بود
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  Zeynab عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
  .......من خوبه
  ۱۴۰۰/۱/۸
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۰/۱/۹
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۰/۲/۲۹
  یاسین عالی بود داداش
  ۱۴۰۰/۴/۶
  پارسا عشقه این اهنگ عشق.یادش بخیر واقعا
  ۱۴۰۰/۵/۹
  داود عالی
  ۱۴۰۰/۵/۱۲
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۶/۱۵
  ناشناس تمام آهنگ های مجید یحیایی عالی هستن.
  ۱۴۰۰/۶/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۶/۳۱
  سهراب عالیییی
  ۱۴۰۰/۷/۲
  نرمین عالی
  ۱۴۰۰/۷/۲۳
  عباس عالی
  ۱۴۰۰/۹/۲
  ناشناس خیلی عالیع
  ۱۴۰۰/۱۲/۹
  حجت عالی
  ۱۴۰۱/۱/۳
  ناشناس خوب