• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۴/۵/۱۵
    زهرا عشق من مازیار فلاحیییییییییی عالییی بود عزیزم
    ۱۳۹۸/۳/۱۸
    عسل عالی بود