• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۴/۱۲
  محمدصادق ایرانپور عالی و فوق العاده ست
  ۱۳۹۹/۵/۳
  Mj عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
  فیروز شاکری خوب و آرامش بخش