• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱/۱۸
  زیبا عالی ای اهنگ
  ۱۳۹۷/۹/۸
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
  تااااا خووووب
  ۱۳۹۸/۷/۱۳
  ابوالفضل عالی
  ۱۳۹۸/۷/۱۳
  امین عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۳
  احسان هستم خوب و خیلی عالی