• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۶/۶
  رىحانه و ىگانه رصاىى اهنگ todayبسىار زىبا هست ومن عاشق اىن اهنگ هستم
  ۱۳۹۹/۳/۹
  M واقعا آهنگ عالی هستش  ۱۳۹۹/۶/۹
  مهرو عاشق آهنگ هاتم آقای فرزین آهنگ های خارجی تون هم که توپه خداییش
  مهرو ۱۱ ساله از تهران
  ۱۳۹۹/۹/۳۰
  پارسا دانلود
  ۱۳۹۹/۱۲/۲
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۵/۲۳
  ناشناس عالی