• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۸/۱۸
  محمد کار استاد معرکست
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  اکبر ما کی باشیم که بتوانیم نظر بدیم
  ۱۴۰۰/۴/۳۰
  Poorya خیلی عالی