• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
    ناشناس خیلی خوبه
    ۱۳۹۹/۴/۲۴
    سینا علی وند بسیار عالی بود