• 1 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۹/۷/۱۷
    ناشناس عالی تراز عالی
    به شخصه طرفدار۱۰۰٪آثار استاد قربانی هستم