• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۸/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲
  ناشناس بی نظیر و آسمانی
  ۱۴۰۰/۱/۲۹
  قدير بابائي عالي