• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۶/۱/۲۳
    غریبه ★★★★★
    ۱۴۰۰/۱/۲۸
    ناشناس عالی