• 8 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۴/۹/۲۹
  بببببببي ok
  ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
  سعید عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
  کاروان بسیار زیبا بود..
  ۱۳۹۸/۱/۳۰
  جلال خوبه
  ۱۳۹۹/۲/۲۰
  مهدی عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱
  .... بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۶/۲۷
  امیر عالی واقعا خیلی زیبا سپاس
  ۱۴۰۰/۲/۱۸
  Es عالی