• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
  ایمان عالی۲۰
  ۱۳۹۸/۱/۳
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۹/۴/۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
  zohrhmomeni عالی زیبا