• 70 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۱۰/۳
  عرفان اسکندری بی نظیره روح آدم رو جلا میده این دو نوازی سه‌تار استاد علیزاده و شعاری
  ۱۳۹۷/۶/۲۲
  parsa1386 عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
  امیر عالیی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
  سام عالی
  ۱۳۹۸/۱/۲۹
  علی فوق العاده بینظیر
  ۱۳۹۸/۳/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۶/۲
  حسین بسیار عالی
  ۱۳۹۸/۷/۵
  سعید عالی
  ۱۳۹۸/۷/۱۷
  عباس عالیه
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۷
  مری عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  فاطمه عالی
  ۱۳۹۹/۱/۲۰
  فرناز ممنون
  ۱۳۹۹/۱/۲۳
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲
  سها عالی
  ۱۳۹۹/۴/۴
  سعید عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱۰
  محمد جعفری بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۵/۲۵
  عرفان سپهری عالی
  ۱۳۹۹/۶/۳
  ناشناس عالیییییییی
  ۱۳۹۹/۶/۶
  حامد مغانلو عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۲
  صدرا جباری عالیییی
  ۱۳۹۹/۷/۲۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۰
  عاطفه عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۹
  صدرا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۶
  سعید عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  نرگس آهنگ خوبیست
  ۱۳۹۹/۹/۱۶
  ناشناس خوب بود
  ۱۳۹۹/۹/۲۴
  محمد خرمشاهی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۳۰
  هدایت برهانی عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
  هادی عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
  هادی آیار عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱
  علی بینظیر
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
  ن خوب
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
  قدرت الله موسوی mousavighodratollah مثل همیشه عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۳
  مریم خواجه وندی عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲
  ماندانا بی نظیر
  ۱۴۰۰/۱/۷
  سهراب لیاقی بسیار زیبا
  ۱۴۰۰/۱/۷
  حدادی عالیییی
  ۱۴۰۰/۱/۱۲
  پسر عالی
  ۱۴۰۰/۱/۱۷
  حمید بسیار روح نواز
  ۱۴۰۰/۱/۲۰
  رسول بی نظیر
  ۱۴۰۰/۱/۲۰
  رسول روح مان را به پرواز درآوردی
  ۱۴۰۰/۲/۱
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۲/۲۹
  داود Ok
  ۱۴۰۰/۳/۱۲
  مهری عالی
  ۱۴۰۰/۳/۱۳
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۳/۱۳
  مجید عالی عالی
  ۱۴۰۰/۳/۱۳
  هادی عالی
  ۱۴۰۰/۳/۲۱
  عالی عالی
  ۱۴۰۰/۳/۲۱
  مسیح حقیقی عالی
  ۱۴۰۰/۳/۲۳
  احمدی خوب
  ۱۴۰۰/۳/۲۵
  آفرین آفرین
  ۱۴۰۰/۳/۲۹
  فری عااااالی
  ۱۴۰۰/۴/۵
  علی عالیست هزاربار باید گوش کرد
  ۱۴۰۰/۴/۱۱
  حیدر جعفری عالی
  ۱۴۰۰/۴/۱۲
  سلام درود .. به به ،
  ۱۴۰۰/۵/۲۲
  محمود رجب زاده ۲۰
  ۱۴۰۰/۵/۲۴
  حنانه تقوی عالی
  ۱۴۰۰/۶/۱
  امیرژاله معصومی به گوش جان نوش باید کردن...
  ۱۴۰۰/۶/۱
  منصور عالی و بی‌نظیر و جاودانه
  ۱۴۰۰/۶/۱
  ایمان عالی
  ۱۴۰۰/۷/۱۰
  عال عالی
  ۱۴۰۰/۷/۲۸
  علی عالی بود
  ۱۴۰۰/۹/۳
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۱/۱/۸
  افشین عاااالیه
  ۱۴۰۱/۲/۲۲
  ا ه مرادی خلسه موسیقایی
  ۱۴۰۱/۴/۳۱
  مسلم عااااالی
  ۱۴۰۱/۶/۲۵
  آرین بسیار عالی