• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۲/۲۳
  حمیدرضا محشره
  ۱۳۹۸/۳/۱۴
  عرفان بسیار عالی بود
  ۱۳۹۹/۲/۴
  احمد عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۴
  عباس رضایی عالی