• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
    ناشناس خوب
    ۱۳۹۹/۴/۱۵
    میرزاپور بهترین اهنگی است تا حالا شنیدم