• 9 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۷/۱۴
  ناشناس بسیارعالی بود ممنونم
  ۱۳۹۸/۹/۱۷
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۳/۱۷
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۳/۲۰
  فاضل زیبا و دل نشین
  ۱۳۹۹/۴/۲
  ناشناس عااالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۷
  abbas فوق العاده
  ۱۴۰۰/۱/۲۰
  مهدی عالی
  ۱۴۰۰/۳/۳
  ناشناس بی همتا