• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۸/۲۶
  ناشناس واقا اهنگ های عالی دارید
  ۱۳۹۸/۹/۱۷
  پرهام بسیار عالیه و من از شنیدن صدای استاد افتخاری سیر نمیشم.
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
  رضا ابراهیمی بسیار عالی است
  ۱۳۹۹/۸/۱۱
  فرشته عالی بود
  ۱۴۰۰/۳/۳
  عباس ایرانمنش رودست علیرضاافتخاری نیامده دراوازوتصنیف