• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۵/۱۲/۹
    اکبر واقعا این حقیر لذت بردم خیلی پر مسماست
    ۱۳۹۹/۵/۱۶
    ناشناس عالی