• 11 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۱۰/۶
  میثم استاد افتخاری.بهترینه
  ۱۳۹۷/۹/۱۳
  سعيد خدا خانم مرضيه رو بيامرزه
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱/۲۳
  تقی عالی
  ۱۳۹۸/۵/۲۳
  علی باحاله
  ۱۳۹۸/۶/۱۷
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
  B عالی
  ۱۳۹۹/۱/۱
  علی عالی بود
  ۱۳۹۹/۴/۲۶
  Naser عالی
  ۱۴۰۰/۲/۲۰
  ناشناس خوب