• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
    محسن موسیقی واقعی
    ۱۳۹۹/۷/۲۲
    arteen صدای استاد افتخاری با ملودی دلنشین
    عالی