• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۸/۶
  حسین عالی و روحنواز
  ۱۳۹۸/۴/۲۸
  مهران عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
  m.rezaie عالی
  ۱۳۹۹/۶/۲۱
  مهدی امیدیان تمامی اهنگهای استاد افتخاری زیباست