• 7 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۹/۹
  روح الله علیوند خیلی عالی است
  ۱۳۹۸/۱۲/۷
  فرشید عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱۴
  شادی نعمت پور عالی
  ۱۳۹۹/۷/۵
  خوب خوب
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
  احمدرضا سلمانی شمامی عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
  معین عالی است
  ۱۴۰۰/۱/۱
  محسن عالی