• 8 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۷/۹
  مهشاد محششششششششششششششششششر بود...
  ۱۳۹۴/۵/۶
  فرید خیلی دنبال این آهنگ بودم مرسی
  ۱۳۹۷/۲/۸
  سید عالی بود
  ۱۳۹۸/۱/۲۲
  زهرا واقعاعالیه
  ۱۳۹۹/۳/۱۴
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۱/۱/۲۰
  ناشناس دنلود
  ۱۴۰۱/۲/۲۸
  سامی عالیه
  ۱۴۰۱/۶/۱۱
  مانی عالیعالی عالی جای ما خالی