• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۲/۴
  عباس با تشکر
  انتخاب و نوع آهنگ استاد علی رستمیان بسیار عالی میباشد
  با کمال تشکر
  ۱۳۹۹/۹/۲۰
  جوادی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۸
  سمیه اشرفی قشنگه