• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۴/۲۲
  امیر زشتتتتتتتتتتتتتتته
  ۱۳۹۳/۶/۵
  ناشناس بسیییییییار زیبا بوود.. ممنون
  ۱۳۹۹/۳/۲۳
  حمید خوب
  ۱۳۹۹/۴/۱۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۶/۲۵
  علی عالی
  ۱۴۰۰/۴/۲۱
  سحر عالی و بینظیر