• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۹/۲۴
  صبا یعقوبی پور عالی
  ۱۳۹۸/۳/۱۹
  نیما عالی
  ۱۳۹۸/۶/۶
  امیررضا عالی بود
  ۱۳۹۸/۶/۶
  فاطمه عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۱
  مهران عالی