• 14 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۱/۸
  مهرا ن سالار شیر وانی آهنگهای خیلی عالی از شهرستان بابل
  ۱۳۹۵/۱۱/۷
  خاطره ممنونم
  ۱۳۹۶/۹/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
  ابی خوب
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
  ناشناس عاشقشم
  ۱۳۹۸/۱/۳۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۲/۲
  شبنم عالی
  ۱۳۹۸/۷/۲۲
  رضا عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۱
  بهرام عالی بود
  ۱۳۹۸/۱۰/۱
  ابراهیم الماسی خیلی عالی بود
  ۱۳۹۸/۱۱/۸
  amir عالی
  ۱۳۹۹/۱/۱۵
  امید عالیه عالیه
  ۱۳۹۹/۱/۱۷
  ع خوب
  ۱۳۹۹/۲/۲۰
  ناشناس خیلی تمیز خوشگل