• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۷/۱۳
  فروغ جالب بود
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
  زهره شاهرخی عالی بود
  ۱۳۹۹/۱/۱۵
  محبوبه عالیه
  ۱۴۰۰/۳/۳۰
  ناشناس خوب