• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
  شهیار ستاره ماشالا
  ۱۳۹۹/۵/۵
  محمد خوب بود
  ۱۴۰۰/۲/۵
  محیا عالی