• 8 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۸/۲۰
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۵/۱۲
  ناشناس Ali bood
  ۱۳۹۸/۷/۲
  M عالی است
  ۱۳۹۸/۹/۹
  شایان خوب بود
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
  علی برنجیان عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۹
  مهدی خوب
  ۱۳۹۹/۵/۲۹
  M عااالی
  ۱۳۹۹/۶/۲۲
  امیرحسین good