• 9 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۵/۶
  سجاد خوبه هرچی بگم بازم کمه عاللللللی
  ۱۳۹۷/۱۰/۵
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۷/۱۰/۷
  نعیم خیلی خوبه
  ۱۳۹۸/۱/۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۶
  حامد یاد باد آن روزگاران یاد باد... عجب خاطراتی با این ترانه ها در زمان خودمون داشتیم اونم در عین سادگی
  ۱۳۹۹/۵/۱۲
  Hosseinali گود
  ۱۳۹۹/۶/۲
  ناشناس عالیس عاشق.این.اهنگم
  ۱۳۹۹/۷/۶
  جواد بااین آهنگ زندگی کردم یک عمر
  ۱۳۹۹/۸/۹
  ناشناس عالی