• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۱/۱۰
  مرتضی سلام بهترین اهنگی که من در طول سالیان سال گوش کردم همین آهنگ بود
  ۱۳۹۸/۷/۸
  زمانی رضا بسیار عالی
  ۱۳۹۸/۷/۱۳
  درخشانی بسیار آهنگ دلنشین و آرامبخش هست لذت بردم. درود بر استاد عزیز