• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۶/۳/۵
    ابوالفضل بی نظیر و خارق العاده
    ۱۳۹۹/۹/۱۹
    ناشناس عالی