• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۸/۶/۱۰
    علی اکبر بسیار عالیه کارای استاد
    ۱۳۹۹/۱۲/۳
    ناشناس عالی