• 7 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۹/۱۸
  ... این اهنگ خیلی حس خاصی داره
  ۱۳۹۸/۴/۱۴
  طاهر عالی
  ۱۳۹۸/۴/۱۴
  طاهر عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
  ناشناس عال بود
  ۱۳۹۹/۱/۲۷
  بهنام عالییی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۲/۵
  فاطمه قاسمی عالی