• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۱۲/۹
  حمید کارتون عااالی .دمتون گرم
  ۱۳۹۹/۱/۱۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  آزاد عالی است.