• 12 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۲/۴
  مهدی استاد شاملو عالی هستن
  ۱۳۹۷/۵/۲۹
  عالی عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
  حیدری عالی
  ۱۳۹۸/۹/۱۴
  ناشناس بی همتا
  ۱۳۹۸/۱۰/۶
  نیما عالیییی
  ۱۳۹۸/۱۰/۹
  رضا عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۱۲/۵
  فرهاد عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
  علی خوب
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
  Milad استاد روز
  ۱۳۹۹/۵/۱۰
  نیکزاد عاااالی