• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
  یعقوب لیث عالیست
  ۱۳۹۹/۴/۲۸
  هادی خوب
  ۱۴۰۰/۱/۱۶
  رقیه کدوکار عالی