• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۸/۹/۲
    روزبه عالی
    ۱۳۹۹/۷/۲۸
    عالین نجاتی بسیار خوب و زیبا. ممنون